LILLE CELLCELL er et musikdramatisk værk, som forener naturvidenskab, dans, lyd, lys og et sanseligt rum, som vi kalder cellen.

 

Med andre ord: Vi forener kunst og videnskab.
Nysgerrigheden har fået os til at stille en række spørgsmål.

 

hvordan lyder en celle?
hvordan lyder det, når en celle deler sig?
hvordan lyder det når cellens DNA muterer og udvikler sig til en kræftcelle?
Og kan man høre sædceller svømme?


Vi har besøgt Pasteur Instituttet i Paris og fået adgang til kræftceller, raske celler og de mest avancerede elektronmikroskoper. Også har vi fået hjælp fra DTU som også HAR kikket på videoer af celler og lavet deres bevægelser om til lyd. Altså hvor mange gange er der bevægelser pr. sek. Og så har man et tal i Hz. DVS. en lyd.
  Med en meget avanceret testmikrofon har vi optaget lyden af kræftceller VED simpelthen AT placere mikrofonen direkte ned i celle-suppedasen. Alle disse lyde indgår i musikken til CELL.

De naturvidenskabelige iagttagelser er derefter transformeret til et sanseligt kunstnerisk udtryk. Ved at bruge vores sanser, kan vi nu begribe cellens liv og de processer, der foregår i hvert enkelt celle.

Se video fra ‘vores’ undersøgelser og processer her

Og følg Birgit Løkkes rejse ind i cellerne her

 

cellens-opbygning etisk råd

I hver eneste celle i vores krop findes arbejdstegningerne til hele vores krop! Inde i cellekernen ligger nemlig, fint krøllet sammen, DNA’et; hele vores arvemateriale, koderne til hvordan kroppen er bygget.

Vi har studeret cellernes bevægelser og transformeret det til unikke bevægelsesmønstre. Man kan sige, at cellen har koreograferet dansernes bevægelse.

Cellens skellet består af ”tråde”. De holder cellen sammen, og trådene bruger cellen også til at tage næring til sig, og til at sanse og kommunikere med omgivelserne – altså de andre celler. 

161017-billede-1

Vores krop er ét stort fællesskab mellem vores celler. Der foregår hele tiden celledelinger; mitose, og celler dør, og bliver til nye celler. Nogle gange går det galt. En celle stopper med at lytte. Stopper med at modtage signaler om hvad den skal gøre, og den begynder at opføre sig anderledes. Den er ikke længere social. Den deler sig og vokser uhæmmet. Ved de mange delinger opstår der fejl i DNA’et: En kræftcelle har udviklet sig.

I løbet af workshoppen kommer I til at opleve dele af CELL og I prøver at være en del af bevægelserne, mærke vibrationerne, opleve cellens liv, lytte til cellernes lyde, som var I en del af cellens indre.

 


Til underviseren

Cell lægger op til flere af de fællesfaglige fokusområder, der er udgangspunkt for den nye naturfagsprøve i  9. kl.
Læseplan for faget Biologi, 7.-9. klasse omfatter blandt andet emnet celler og bioteknologi. En forudsætning for at kunne undersøge er, at eleverne kender til naturfaglige og biologiske undersøgelsesmetoder.

  • CELL giver et overordnet indblik i celledeling i form af mitose og cellens mutationer og cellens livbetingelser i øvrigt.
  • CELL har et stort mål af modellering, og der arbejdes blandt andet med komposition, koreografi, kostumer og nye instrumenter.
  • På den måde er CELL eksemplarisk i forhold til anvendelsen af modeller til forklaring af opbygning og funktion af forskellige celler og deres deling. Gennem CELL får eleverne erfaring med at kunne bevæge sig fra virkelighed til model og fra model til virkelighed.
  • CELL er opstået som en naturlig kobling mellem naturfag, musik og drama. Dette giver eleverne eksempler på, hvordan man kan arbejde med utraditionelle synsvinkler og innovative løsningsforslag.
  • Derudover giver CELL eleverne inspiration til at finde egne og nye veje til selv at formidle og kommunikere den tilegnede biologiske viden. 

For skoleklasser i Københavns Kommune tilbyder vi et særligt tilrettelagt forløb, prøvCELL

Tirsdag 18. april kl. 10 og 11
Torsdag 20. april kl. kl. 10 og 11
tirsdag 25. april kl. kl. 10 og 11
torsdag 27. april kl. kl. 10 og 11

“Af sanserne springer al videnskab”. Citat, Leonardo da Vinci.

Se mere her