om CELLen
Vi består alle af en klump celler. Og forunderligt er det at tænke på at hver enkelt celle indeholder de unikke arbejdstegninger, som skaber netop vores krop. Cellen er ca. 1/10.000 centimeter, og hvert sekund foregår der mange tusinder af forskellige processer i hver enkelt celle.  Cellen har også sine organer, som ribosomer, lysosomer etc, der hver især har bestemte funktioner, ligesom vi har indre organer.

LILLE CELLCellerne deler sig, optager næring, transporterer proteiner,  kommunikerer. Raske celler er sociale og kommunikerer med hinanden, modtager ordre om at udføre diverse funktioner. Kræftceller er anti-sociale. De reagerer ikke længere på signaler fra andre celler. Raske celler begår selvmord, hvis de modtager to modsatrettede informationer. Det gør kræftcellen ikke. Den fortsætter med at dele sig uhæmmet.

Vores krop starter med et æg og en sædcelle, som hver især kun indeholder halvdelen af det genetiske materiale. Det befrugtede æg drejer rundt i et døgn. Derefter går det stærkt med at dele sig til flere celler. Fra stamceller, der udvikler sig til specialiserede celler, så vores krop bliver til det, den er, når vi fødes 9 måneder efter fusionen af æg og sædcelle. Inden cellerne ”former” fx et øre, ”danser” cellerne en ”dans”. Forhindres de i denne mekaniske proces, bliver øret deformt!

IMG_4470Alt i CELL er inspireret og skabt ud fra cellens opbygning, udseende, lyde og bevægelser samt cellens processer.
Celle-teltets stof er valgt på baggrund af cyto-skelettets struktur og udseende og hvis funktion er, at støtte cellens form og bevægelser. Rørene er valgt som det taktile i forestillingen, da rør indgår i cellens mange strukturer og funktioner. Det samme gælder fjederstrukturer og strenge, og de har været en af fundamenterne i de nykonstruerede akustiske skulptur-instrumenter. I hvert enkelt celle dannes der elektricitet i mitokondrierne; 0,1 volt pr. nanometer. Det gav ideen til også at inddrage elektroniske, specialbyggede instrumenter.
Kostumerne er i dialog med celleteltets stof, og understreger sammenhænge i organellernes former og strukturer.
IMG_4280Musikken og lydene i CELL  er blevet fremkaldt,  dels ved at optage cellernes delinger og vibrationer med G.R.A.S. sound & vibrations mikrofon 40 EH med en preamplifier 26 HF på Pasteur Instituttet i Paris, og dels ved at transformere cellernes bevægelser til lyd.

Musikken til det elektroniske lag er komponeret dels ved at optage lyde musikerne lavede på en workshop i efteråret, ud fra instrukser om cellens principper, som friktion, forbundethed, signalstoffer, kommunikation og ved at integrerer optagelserne fra Pasteur og transformationerne fra DTU, i det elektroniske lag i musikken. Også er musikken bygget op omkring forbundethed og kommunikation som kodeord, musikerne og danserne imellem.

Værket er bygget op omkring de forskellige celler og deres funktioner:

Æg og sædceller –  Embryo, stamceller –  Specialceller/ciliaceller – Raske celler – Celleforandringer –  Kræftceller

 

I CELL er kunst og videnskab tæt forbundet.  Kunsten sanseliggør de ofte svært tilgængelige naturvidenskabelige resultater, sådan at vi begriber disse med hele vores sanseapparat, og dermed bliver i stand til at komme i dialog med den verden vi er en del af.

Min mission er at tage denne tradition op på ny med at forene kunst og videnskab, dels til gensidig inspiration de to imellem, men også for at komme i dialog med den verden, vi er en del af. For når vi kommer i dialog, får vi også lyst til at svare, svare an, tage ansvar.

Når vi sanser kompleksiteten i vores celler, giver det mulighed for, at vi også begriber, hvor fantastisk en klump celler vi hver især er; alle de specielle celler, der danner vores krop. Denne klump celler arbejder i et stort fællesskab, uden vi behøver at gøre os umage, planlægge, give ordre på, hvad de skal. De gør det helt af sig selv, cellerne. Deler sig, sørger for at hjertet slår, at tarmene optager vitaminer osv. Jeg fik selv, midt i mine studier af cellerne, en overvældende, kæmpe kærlighed til alle mine celler…. til livet.
Jeg ønsker sådan at formidle dette …denne følelse…denne kærlighed til livet, som går langt udover politik, hudfarver, religioner. Kærlighed til et sådant fantastisk biologisk socialt fællesskab, som vi alle er.

Birgit Løkke, marts 2017