logo CELL jpgPROJEKTBESKRIVELSE CELL cellernes musik
Mennesket består af 37.000.000.000.000 celler. I Cell forener Birgit Løkke forskning, teknologi og kunst i en unik, holistisk undersøgelse af mikrobiologiske processer.
Det åbner et ukendt lydunivers fra kroppens indre. Forskning fra Pasteur-instituttet bearbejdes, ny teknologi udvikles og kroppens mystiske indre univers udfoldes i lyd, billeder og dans i København foråret 2017 og Paris i efteråret 2017.

CELL udforsker sammenhængen mellem liv, bevægelse og lyd. Alt levende er i bevægelse og alt, der bevæger sig, giver lyd fra sig. Hvordan lyder det, når en celle deler sig? Hvordan lyder det, når dna’et laver en kopi af sig selv? Og lyder cancerceller anderledes end sunde celler? Det er noget af det, som undersøges, blotlægges, bearbejdes og fremføres gennem CELL.

Som metodisk greb for sin undersøgelse har Birgit Løkke ladet sig inspirere af den holistiske videnskabstradition: Teknologi, kunst og forskning forenes til gensidig inspiration.

TEKNOLOGI: LYDEN AF MIKROBIOLOGISKE PROCESSER
pasteur celler 3
I researchfasen besøger Birgit Løkke Pasteur-instituttet i Paris. Sammen med en gruppe forskere fra instituttet har hun opsamlet information om cellernes kommunikation og mikrobiologiske processer og sammen med forskerne er hun i gang med at udvikle en metode, hvor man ’oversætter’ cellernes bevægelse pr. sekund til hz. Bortset fra en enkelt japansk forsker, Michio Matsuhashi, som i 1998 optog lyde fra gærceller, har dette lydunivers aldrig før været hørbart for øret.  Til CELL projektet bruges lydoptageudstyr fra G.R.A.S. Udstyr, som kan komme tæt nok på cellerne til at opfange deres lyd. I samarbejde med professor Jan Larsen fra DTU er bevægelser af celler transformeret til hørbare frekvenser som er anvendt som en del af lydproduktionen

KUNST: KROPPENS INDRE FÅR ET YDRE FYSISK UDTRYK
Alt levende består af celler, som til stadighed reproducerer sig selv. Cellerne er kroppens byggesten. Et utilgængeligt og mystisk univers inde i os selv. Og lige basal og vedkommende for os alle. I Cell vendes vrangen ud på mennesket og mikrobiologiske processer i vores indre får et ydre kropsligt udtryk.
Lyden bearbejdes til et værk og lydmaterialet transformeres til billeder og dans.
Pasteur-instituttet er i besiddelse af et fantastisk billedmateriale af mikrobiologiske processer. Det stiller de til rådighed.
Musik, billeder og dans fremføres og forenes til sidst som et samlet musikdramatisk værk af 50 minutters varighed.

For ydermere at understrege værkets tema er publikum samlet i et stort indendørs telt, et rum i rummet, skabt ud fra cellens dimensioner. I denne ”celle” projiceres allerede filmede sekvenser af mikrobiologiske processer på cellens membran. Dermed bliver de en levende kommentar til danserne på selve scenen.
Det koreografiske materiale udvikles af Tina Tarpgaard med udgangspunkt i dansernes umiddelbare respons på de visuelle og auditive elementer. På den måde vil koreografien formidle en rumlig og visuel fortolkning af cellernes bevægelser.
Også publikum skal bidrage til den samlede lyd. Tilbagevendende fælles tonale lyd-sekvenser, hvor alle stemmer i, er med til at give en oplevelse af samklang, vibration og kommunikation. På den måde vil publikum også spejle cellernes bevægelser og kommunikation.

Lyden, billedet, dansen og rummet
Værket opføres på Republique; en institution, som bærer samme sammensmeltning af kunst og videnskab, som er udgangspunktet for CELL. Institutionen tænker på tværs. Ligesom CELL gør det – og vil det.
Ydermere giver Republiques scene også mulighed for at bygge det store telt, hvor indersiden kan fremvise video-projiceringer og hvor publikum kan være sammen om at ’give lyd’ i de fælles tonale lyd-sekvenser.
I forbindelse med opførelserne vil vi formidle projektets mange faser og resultater. Det sker ved en introkoncert og en udstilling i teatrets foyer – på den måde stemmes publikum til selve forestillingen.  Derudover skaber vi en mindre publikation.

GRUNDFORSKNING: LYD OG KRÆFTCELLER
Fra oldtiden og helt frem til romantikken har musikken og fysikken befundet sig i en naturlig og kreativ vekselvirkning. Musikken blev opfattet som noget, der rakte langt ud over den nuværende status som kunst eller underholdning. Siden oldtiden havde den nærmest været betragtet som essensen af den fysiske verden i den forstand, at musikken afspejlede den himmelske harmoni og livets variation og kompleksitet. Derfor er musik gang på gang blevet brugt som metafor i forståelsen af den fysiske verden. Samtidig har videnskabsmænd til stadighed studeret – og forsøgt at forklare tonernes indbyrdes struktur såvel som musikinstrumenternes funktion…
(Hans Buhl i ”Sfærernes Harmoni”)

Når det gælder grundforskning er det svært at opstille succeskriterier. Med CELL genindfører vi en gammel praksis med rødder i en holistisk videnskabsteori: Helheden er mere end summen af delene. Ved at kombinere Pasteur-instituttets nyeste teknologi og viden indenfor molekylærbiologien med DTUserfaringer indenfor ”musikteknologi” og bearbejde det kunstnerisk, vil CELL tage denne tradition op og skabe noget helt nyt.

Et succeskriterium vil være, at kunst og videnskab igen kan befinde sig i en naturlig og kreativ vekselvirkning, hvor kunsten gør de videnskabelige betragtninger synlige og konkrete. På den måde kan resultaterne begribes og sanses. Den videre ambition er at åbne op for endnu et lag i musikuniverset, et endnu ikke udforsket univers. Forhåbentligt vil det give os ny viden, ny indsigt og ny musik.

DE VIDERE PERSPEKTIVER er baseret på formodningen om, at kræftceller lyder anderledes end ’sunde celler’, kommunikerer på andre frekvenser og dermed sender lydbølger, som adskiller sig fra normale celler.
Den helt igennem fornemme ambition for CELL er, at vores resultater – den øgede viden om henholdsvis syge og raske cellers lyde og bevægelser – kan hjælpe til med til at udvikle nye metoder til diagnosticering. Og måske behandling.

PROJEKTET ER STØTTET AF STATENS KUNSTFONDS MUSIKDRAMATISKE PULJE, Sonning Fonden, 3F’s KULTURFOND og dramatiker Puljen.